31 juli 2020
Ruim 2 jaar geleden zijn Horsemolen B.V. en Van Gorp Diervoeders B.V. een overeenkomst van samenwerking voor bepaalde tijd aangegaan. Daarbij is toen het merk ‘HorSeMolen’ onder de vlag van de Van Gorp Groep gekomen, met de onderlinge afspraak dat na twee jaar wordt geëvalueerd om met elkaar vast te stellen welke vorm van samenwerking voor de toekomst het best kan worden gekozen.

Die evaluatie heeft intussen plaatsgehad en ertoe geleid dat de keuze is gemaakt om de vorm van de samenwerking aan te passen. De filosofie van zowel Horsemolen als Van Gorp Diervoeders is echter geenszins veranderd: goed en eerlijk paardenvoer maken voor ieder paard.

Wat in de loop van de voorbije twee jaren wel als wijziging is ervaren, blijkt de groeiende ambitie van Horsemolen B.V. om ook internationaal actiever te zijn. In praktische zin betekent het dat voor het realiseren van dat streven deze aanpassing van de samenwerkingsvorm het best van pas komt. Van Gorp Diervoeders blijft in deze nieuwe situatie in opdracht van Horsemolen B.V. de voeders onder het merk ‘HorSeMolen’ produceren. Alle verdere onderdelen, waaronder o.a. ordering, transport en facturatie, worden vanaf 1 augustus 2020 weer door Horsemolen B.V. opgepakt.

Alleen op het terrein van logistiek en transport verricht Van Gorp Diervoeders B.V. ten behoeve en in opdracht van Horsemolen B.V. in een aantal gevallen nog wel hand- en spandiensten in de vorm van het combineren van zendingen of het verzorgen van bulktransport. Tevens zal Van Gorp Diervoeders  als ‘dealer’ fungeren voor die gebiedsdelen in Nederland en/of België waar Horsemolen nog niet een eigen dealer heeft.

Vele internationaal bekende topruiters, -amazones en menners
voeren hun paarden al jaren lang

logo horsefood tekst